Tisztelt egyesületi tag, érdeklődő!

Ezúton tisztelettel meghívom Önt a Rinya-Dráva Szövetség 2014. január 15-én tartandó közgyűlésére, mely Babócsán a Művelődési Központban kerül megrendezésre.

A közgyűlés fő témája a 2014. évi költségvetés elfogadása, de beszámolunk az előző év eredményeiről és a Vidékfejlesztési Minisztérium 2014-2020-as időszakra szóló elképzeléseiről is.

 

Helyszín: 7584 Babócsa, Szabadság tér 18. Művelődési Központ

Időpont: 2014. január 15. (szerda) 17:00 óra

Regisztráció 16:30-tól.

Napirendi pontok:

 

1.      Köszöntő

2.      Beszámoló a két közgyűlés közötti időszakról

3.      Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Minisztérium 2014-2020-as időszakra szóló elképzeléseiről

4.      2014. évi költségvetés elfogadása

5.      Egyebek


Kiegészítések a napirendekhez:

2. napirendi pont: előadó Traxler Balázs elnök

Az utolsó közgyűlésre 2013.05.29-én került sor, azóta az elnökség 12-szer ülésezett. Az időszak végére az egyesület valamennyi fejlesztési forrását kipályáztatta, lekötötte, sőt többször részesült kiegészítő többlet forrásokban az eredeti keretén felül. A tavalyi évben a Falumegújítás és fejlesztés jogcímen 30 db a Vidéki örökség jogcímen 21 db a LEADER programból pedig 113 db gazdaságfejlesztési és 91 db szolgáltatásfejlesztési pályázat került támogatásra összesen 788 MFt értékben, ebből 497 MFt volt többletként kapott forrás. Jelenleg is zajlik 100 MFt többlet forrásból a (2014. január 15-ig) a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím pályázati időszaka, amire máig 6 db pályázat érkezett be 163 MFt értékben.

 

3. napirendi pont: előadó Traxler Balázs elnök, Szijártó Attila munkaszervezet-vezető

2013.12.12-én a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) tájékoztató napot tartott, ahol a 2014-2020-as időszakkal kapcsolatos elképzeléseit osztotta meg az Akciócsoportok vezetőivel. A tervek szerint a folytonosságot, az átfedések és a kettős finanszírozás elkerülését szem előtt tartva a jelenlegi HACS szervezetek megtartásában gondolkodnak, azonban biztosítani kell a területi újjáalakulás lehetőségét.

A VM azt szeretné, ha a HACS-ok területe járások, kistérségek vagy tájegységek, vagy ezek többszöröseiből állna, a megyehatárokat nem átlépve.

A tervezéshez, felkészüléshez külön támogatást nyújtanak.

A következő programozási időszakban nagyságrendileg a jelenlegihez hasonló méretű fejlesztési forrásokra lehet számítani.

Változás lesz, hogy bevezetésre kerül az úgynevezett több alapú finanszírozás, aminek köszönhetően várhatóan az eddig nem jogosult kisvárosok is (pl.: Nagyatád) részt vehetnek a Programban.

A tervezéssel és újjáalakulással kapcsolatban több közgyűlést is kell tartanunk még a tavasszal, a következőt várhatóan már februárban. A következő időszak sikeres megalapozása érdekében kérjük a tagokat, hogy vegyenek részt ezeken az üléseken, hogy a szükséges döntéseket meghozhassuk.

A Vidékfejlesztési Program társadalmasításra szánt tervezete elérhető honlapunkról a dokumentumtár egyesület menüjéből.

 

4. napirendi pont: előadó Szijártó Attila munkaszervezet-vezető

Az eddigieknek megfelelően két részből álló költségvetést készítünk. A költségvetés az egyesület teljes költségvetését tartalmazza, de a Minisztérium részére a LEADER működési támogatás tervezett felhasználásáról külön formanyomtatvány szerinti költségvetést kell leadni január 15-ig. Mivel jelentős összeget takarítottunk meg a 2013-as költségvetésben, melyet átviszünk a 2014-es évre, illetve mivel átcsoportosítási kérelmünk van folyamatban a 2015-ös év tekintetében, így a jövő évi pontos keretünk egyenlőre nem ismert.

A korábbiaknak megfelelő működéssel, és költségekkel tervezünk, a költségek jelentős része az irodafenntartáshoz és a munkabérekhez kapcsolódik. A költségvetés nem végleges tervezete elérhető a honlapunkról a dokumentumtár egyesület menüjéből.

Jelenleg több LEADER együttműködési pályázatunk van benyújtva elbírálás alatt, ezeket a költségvetésbe betervezzük, de egyáltalán nem biztos, hogy mind megvalósulhat.

 

A határozatképesség biztosítása érdekében kérjük, hogy akadályoztatása esetén szervezete képviseletéről meghatalmazással (a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével) gondoskodni szíveskedjék!

Amennyiben a közgyűlés a 17:00 órai összehíváskor nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést változatlan napirendi pontokkal 17:30 órára összehívom. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

További információkért keresse ügyintézőinket a barcsi irodánkban és böngéssze honlapunkat. Elérhetőségeinket megtalálja a www.rinyadrava.hu weboldalon.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Kelt.: Barcs, 2014. január 06.

 

Tisztelettel:

 

Traxler Balázs

elnök

 


2022. január
v h k sze cs p szo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2022. január

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa