FIGYELEM!

 

Az Irányító Hatóság tájékoztató jellegű közleményt adott ki a 21/2015 (IV.17.) MvM rendelettel kapcsolatosan:

 

 

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 7/2015 (IV. 27.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes fejlesztéséről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendeletről


2015. április 17. napján a Magyar Közlöny 53. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 2015. április 18. napján lépett hatályba. Ennek értelmében alapszolgáltatások fejlesztésére támogatási kérelmet 2015. május 4. napjától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13. napjáig, kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Tájékoztatom, hogy a Rendelet módosítása várható a támogatási kérelem benyújtási időszak megnyílása előtt, jelen közlemény a módosított tartalomnak megfelelően kerül megjelentetésre, vastaggal kiemelve a módosított részeket.

A támogatás célja, hogy ösztönözze a szolgáltatáshiányos településeken, településrészeken a különböző alapszolgáltatások körének fejlesztését és bővítését, a minőségi szempontok javítása és a fenntarthatóság figyelembe vételével. Támogatást lehet igénybe venni új gépjármű és ahhoz kapcsolódó kiegészítő eszközök beszerzésére.

 

I. Ügyfélkör


Ügyfél: települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy.

a) az 1. vagy a 2. melléklet szerinti települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá

b) az 1. melléklet szerinti településen székhellyel, vagy - amennyiben telephelye is van -, székhellyel és telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, akkor, ha a székhely és a telephely az 1. melléklet szerinti két külön álló településen van. Ügyfélnek minősül továbbá az a nonprofit szervezet is, amely a 2. melléklet szerinti településen székhellyel rendelkezik.

c) az 1. vagy 2. melléklet szerinti településen székhellyel és telephellyel rendelkező nonprofit szervezet. Nem vehet igénybe támogatást az a non-profit szervezet, amely az adott településen csak telephellyel rendelkezik.

Azon települések esetében, amelyek a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján meghatározott átmenetileg kedvezményezett települések köréhez tartoznak, a Rendelet 4. mellékletének pontozási táblája szerint a „Kedvezményezett járás" kategória pontszáma kerül figyelembe vételre. 

 

II. Támogatás igénybevételének feltételei


A támogatás igénybevételének alapfeltételeit a Rendelet mellett a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) határozza meg. A Rendelet bizonyos rendelkezései a Vhr.-től eltérőek, illetve a Vhr. egyes rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

A Rendelet 1. mellékletében felsorolt településeken, valamint a 2. mellékletben felsorolt települések külterületén lehet megvalósítani a fejlesztést.

Támogatás vehető igénybe:

a) 1. célterület: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan.

b) 2. célterület: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan.

Gépjármű beszerzés kizárólag akkor támogatható, ha az ügyfél az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (továbbiakban: EMVA) korábban beszerzett gépjármű vonatkozásában már nincs üzemeltetési kötelezettsége. Ez azt jelenti, hogy egy ügyfél a korábban EMVA-ból finanszírozott művelet keretében beszerzett gépjárművét nem cserélheti le a Rendelet szerinti intézkedés keretében, ha még nem járt le az adott művelet vonatkozásában őt terhelő üzemeltetési kötelezettség.

Az adott ellátási körzet vonatkozásában nem vehet igénybe támogatást az az ügyfél sem, aki a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján az 1-es vagy 2-es célterület keretében az utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be.

Amennyiben az 1-es vagy 2-es célterület esetében az ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor azon ellátási körzet fejlesztésére vehet igénybe támogatást, amely ellátási körzetben ellátott szolgáltatásainak fejlesztésére a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján nem kapott támogatást.

2015. október 16-ig a támogatott műveletet meg kell valósítani, valamint legkésőbb 2015. október 30-ig az utolsó kifizetési kérelmet be kell nyújtani.

Tekintettel a pályázat megvalósítása szempontjából rendelkezésre álló idő rövidségére, felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben esetlegesen közbeszerzési eljárásban érintettek, annak lefolyása meghosszabbíthatja a megvalósításra rendelkezésükre álló időt, amely a határidők módosítását nem vonja maga után. 

 

III. Támogatás mértéke


A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %- a. Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege az alábbi gépjármű-kategóriák esetében a következő:

a) terepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb 5.000.000 forint;

b) mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8.000.000 forint.

A Rendelet 3. számú mellékletében található műszaki paraméterek várhatóan az alábbiak szerint módosulnak:

 Mikrobuszok (M1) esetében:

- Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő, mint 80 kW

- Gyárilag vagy forgalmazó által beépített LED nappali menetfény

- Oldallégzsák elől, legalább a vezető oldalán

- Kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan választható)

- Oldalsó fellépő (opcionálisan választható)

 

 Kisbuszok (M2) esetében:

- Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő, mint 100 kW

 

IV. Támogatható tevékenységek


Új gépjárműbeszerzés kizárólag a 3. mellékletben szereplő műszaki paraméterekkel rendelkező gépjárműtípus esetén támogatható.

Elszámolható kiadásnak minősül a gépjármű beszerzési értéke, a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége, a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége, a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó és az arculati elemekhez kapcsolódó költségek, melyek támogathatósága maximum 80 000 Ft.

A csatolandó dokumentumok körét a Rendelet 11. §- a, az elszámolható kiadások körét pedig a rendelet 7. § tartalmazza.

Az elszámolható kiadásokat, valamint az elszámolások részletes feltételeit a Rendelet és a Vhr. szabályozza.

 

V. Kötelezettségek


Az ügyfél számára az üzemeltetési kötelezettség időszakára vonatkozó előírásokat a Rendelet 8. §-a tartalmazza.

Az ügyfélnek az 1-2. célterület keretében az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt a támogatási kérelemhez benyújtott szakmai programot pénzügyi ellentételezés nélkül szükséges végrehajtania, valamint rendelkeznie kell CASCO biztosítással. 

 

VI. Támogatási kérelem benyújtása


A támogatási, valamint később a kifizetési kérelmet is kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

A támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon 2015. május 4-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-án 18:00 óráig lehet benyújtani.

A forráskimerülés esetén - amennyiben a támogatási kérelem benyújtási időszak végét megelőzően az bekövetkezik - az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) vezetője célterületenként külön Irányító Hatósági Közleményben (továbbiakban: IH Közlemény) rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak felfüggesztéséről.

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Ha az ügyfél ezen időkorlátot túllépi, a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. A benyújtásra rendelkezésre álló idő leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtási időszak felfüggesztésre kerül, úgy a kérelem legkésőbb az IH által kiadott közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be. A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem módosításának nincs helye. Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumot a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a támogatási kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

VII. Támogatási kérelem elbírálása


A támogatási kérelmet az MVH bírálja el, és a támogatási döntést - célterületenként külön- benyújtási sorrend alapján hozza meg. A támogatási kérelem elbírálása benyújtási sorrend és pontozás alapján történik. Amennyiben egy településről több támogatási kérelem érkezik be, úgy a második beérkezett kérelemmel együtt minden kérelem mindaddig felfüggesztésre kerül, míg a támogatási keret lehetővé nem teszi a kérelmek elbírálását, vagy a sorrendben azt megelőző támogatási kérelem elutasításra nem kerül.

 

Felhívom a figyelmet, hogy az Irányító Hatósági Közlemény tájékoztató jellegű!


Kecskemét, 2015. április „27."

Dr. Viski József

Irányító Hatóság vezetője


2022. január
v h k sze cs p szo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2022. január

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa