MEGHÍVÓ

 

Tisztelt egyesületi tag!

 

A Rinya-Dráva Szövetség 2017. május 30-án tartja éves rendes közgyűlését, mely Lábodon a Művelődési Házban kerül megrendezésre.

A közgyűlés fő témakörei a tavalyi éves beszámoló elfogadása és a Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása, de a pályáztatással összefüggésben helyi bíráló bizottságot is kell választani. Az alapszabály módosítására írásbeli eljárás keretében kerül sor.

 

Helyszín: 7551 Lábod, Kossuth Lajos u. 79.

Időpont: 2017. május 30. (kedd) 17:00 óra

 

Regisztráció: 16:30-tól.

 

Napirendi pontok:

1. Köszöntő

2. Pályázati tájékoztató fórum

3. Tájékoztató a két közgyűlés közötti időszakról

4. Felügyelő Bizottság beszámolója

5. 2016. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása

6. Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása

7. Helyi pályázati felhívások elfogadása

8. Helyi Bíráló Bizottság választása

9. Alapszabály módosítás

10. Egyebek

 

Kiegészítés a napirendi pontokhoz:

3. Tájékoztató az írásbeli eljárás eredményéről (alapszabály módosítása). Elindult az Akciócsoportok finanszírozásának rendszere, így a működés anyagi háttere stabilizálódik. A HFS március 9-i módosítását az IH jóváhagyta. A helyi felhívások legkésőbb október 31-ig megjelennek.

 

5. A 2016-os év egyszerűsített beszámolója és a közhasznúsági jelentés letölthető a www.rinyadrava.hu honlapunkról a dokumentumtár\ egyesület menüjéből.

 

6. A támogatás intenzitások módosítása, gazdaságfejlesztési kiírásoknál 65%-ról 70%-ra, közösségi célú kiírásoknál 90%-ról 100%-ra. A rendezvények támogatása intézkedésnél az átalány finanszírozás helyett a hagyományos költségelszámolási mód választása. Arculati elemek módosítása. Május 19-én az IH-val egyeztetésre kerül sor a helyi felhívásaink tervezeteivel kapcsolatban, ami az eredményétől függően további módosításokat tehet szükségessé.

 

6. A helyi felhívások tervezetei május 19. után letölthetők a honlapunkról a www.rinyadrava.hu dokumentumtár\ egyesület menüjéből.

 

7. A helyi felhívásokra beérkező pályázatok bírálatára Helyi Bíráló Bizottságot szükséges választani. Ezt a feladatot a korábbi években az Elnökség látta el. Legalább 5 fő HBB tag és 2 fő HBB póttag választása szükséges, valamint a HBB eljárásrend elfogadása. Az eljárásrend tervezete letölthető a honlapunkról a www.rinyadrava.hu dokumentumtár\ egyesület menüjéből.

 

Amennyiben a közgyűlés a 17:00 órai összehíváskor nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést változatlan napirendi pontokkal 17:30 órára összehívom. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

A közgyűlésen tárgyalt napirendi pontokban a közgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségével fog dönteni.

 

Kérem, amennyiben nem tud megjelenni a közgyűlésen, a határozatképesség érdekében szervezete képviseletéről meghatalmazással (a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével) gondoskodni szíveskedjék!

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Kelt.: Barcs, 2017. május 12.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Traxler Balázs

elnök


2022. január
v h k sze cs p szo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2022. január
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa