MEGHÍVÓ

 

Tisztelt egyesületi tag!

 

A Rinya-Dráva Szövetség 2019. május 30-án tartja éves rendes közgyűlését, mely Lábodon a Művelődési Házban kerül megrendezésre.

A közgyűlés fő témakörei a tavalyi éves beszámoló elfogadása és tájékoztatás a LEADER pályázatokról.

 

Helyszín: 7551 Lábod, Kossuth Lajos u. 79.

Időpont: 2019. május 30. (csütörtök) 17:00 óra

 

Regisztráció: 16:30-tól.

 

Napirendi pontok:

 

1.     Köszöntő

2.     Kapacitásfejlesztő fórum

3.     Tájékoztató a két közgyűlés közötti időszakról

4.     Felügyelő Bizottság beszámolója

5.     2018. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés

6.     Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása

7.     Egyebek

 

Kiegészítés a napirendi pontokhoz:

2. fórum aktuális információk a LEADER Programmal kapcsolatban

 

3. A szeptemberi közgyűlés óta a LEADER pályázatok feldolgozása megtörtént mind a 4 felhívás esetében. A Helyi Bíráló Bizottság 166 kérelmet támogató javaslattal továbbított végső jogosultság ellenőrzésre az Irányító Hatósághoz március 6-án. A beérkezett 189 pályázat közül 4-et visszavontak, 19 pályázat elutasításra került, ezzel kapcsolatban 3 kifogás van folyamatban.

Több, mint 30 MFt értékben nyertünk el pályázatokat. 16,1 MFt-ot nyertünk el nemzetközi együttműködésben a Drávatamásiban az EUROVELO kerékpárút melletti fejlesztésre. 7,6 MFt-ot nyertünk el térségek közötti együttműködés keretében a Mária zarándok út fejlesztésére, 7 MFt-ot nyertünk el iroda helység kialakítására és felújítására a Barcsi Városi Akciócsoporton keresztül, figyelembe véve, hogy a jelenlegi iroda épülete lebontásra kerül. Ezeknek a projekteknek a megvalósítása a következő két év feladata.

 

5. A 2018-es év egyszerűsített beszámolója a közhasznúsági melléklettel valamint az Irányító Hatósághoz benyújtott szakmai beszámoló letölthető a www.rinyadrava.hu honlapunkról a dokumentumtár\ egyesület menüjéből.

 

6. Az Irányító Hatóság írásbeli tájékoztatása alapján kezdeményezni fogják az együttműködési megállapodásunk módosítását, a feladataink nőni fognak, a jövőben az Akciócsoport végzi majd a pályázatokkal kapcsolatos változásbejelentések kezelését is. Ezzel összefüggésben a fejlesztési keretünket 17 201 512 Ft-al, valamint a működési keretünket 3 919 512 Ft-al megemelik.

Ezeknek az összegeknek a forrásallokációjára, illetve a meghirdetett pályázati Felhívások maradványainak átcsoportosítására van szükség.

 

A közgyűlés határozatképes, ha a tagság több, mint fele képviselteti magát.

 

A közgyűlésen tárgyalt napirendi pontokban a közgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt.

 

Amennyiben a közgyűlés a 17:00 órai összehíváskor nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést változatlan napirendi pontokkal 17:30 órára összehívom. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Kérem, amennyiben nem tud megjelenni a közgyűlésen, a határozatképesség érdekében szervezete képviseletéről meghatalmazással (a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével) gondoskodni szíveskedjék! Az alapszabály 7.§ (10) 2) pontja szerint egy természetes személy legfeljebb 3 tagot képviselhet.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Kelt.: Barcs, 2019. május 08.

 

Tisztelettel:

 

Traxler Balázs

elnök


    Rinya-Dráva Szövetség
   LEADER Helyi Akciócsoport
7570 Barcs, Széchenyi utca 20.
ügyfélfogadás: H-P 8:00-16:00
telefon: +36/82/460-721
mobil: +36/30/698-77-23
e-mail: szijarto@rinyadrava.hu

2022. június
v h k sze cs p szo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
2022. június
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa