VP 6. prioritás

 

A Vidékfejlesztési Program 6. prioritása foglalkozik a vidéki térségek fejlesztésével, felzárkóztatásával, mely céljai között szerepel a vidéki gazdaság diverzifikálása, helyi kisléptékű infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, valamint a helyi együttműködések ösztönzése, térségi igények kielégítésnek előmozdítása. Ezen célok megvalósítására a VP keretének 12%-a áll rendelkezésre.

 

A VP 6. prioritás pályázati lehetőségei:

 

VÁLLALKOZÓKNAK:

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása:

-          nem mezőgazdasági tevékenység indítását támogatja vidéki térségben,

-          támogatás összege: 40 000 €/5 év

-          intenzitás: 100% teljesen induló vállalkozás esetén; 60-65% működő

            mezőgazdasági vállalkozás diverzifikációja esetén, aminek az éves

            árbevételének min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik

-          támogatás formája: vissza nem térítendő átalány támogatás

 

ÖNKORMÁNYZATOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK, EGYHÁZAKNAK:

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés:

1.Településképet meghatározó épületek külső felújítása, energetikai korszerűsítése:

-          támogatás összege: max. 160 000 €

-          intenzitás: 90-95%

2. Állami/önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciót ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése és megújuló energiaforrások használata:

-          támogatás összege: max. 160 000 €

-          intenzitás: 90-95%

3. Többfunkciós közösségi tér, szolgáltató központ (IKSZT) létrehozása, fejlesztése:

-          csak 1 000 fő alatti település pályázhat

-          azon település nem pályázhat, amely már rendelkezik IKSZT-vel

-          támogatás összege: max. 95 000 €

-          intenzitás: 90-95%

2 000 lakos-egyenérték alatti településeken ill. külterületi településrészeken megfelelő szintű szennyvíz-kezelési megoldások megvalósítása

-          támogatás összege: max. 500 000 €

-          intenzitás: 90-95%

Külterületi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése:

-          támogatási összeg: max. 160 000 €

-          támogatás intenzitása: 90-95%

Önkormányzati közforgalmú utak kezelése, állapot javítása, karbantartása kapcsán erő- és munkagépek beszerzése:

-          támogatási összeg: max. 65 000 €

-          támogatás intenzitása: 90-95%

Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúrafejlesztése:

-          támogatási összeg: max. 160 000 €

-          támogatás intenzitása: 90-95%

Közétkeztetést végző intézmények konyhájának fejlesztése:

-          támogatási összeg: max. 65 000 €

-          támogatás intenzitása: 90-95%

-          támogatott tevékenység: felújítás, eszközbeszerzés, gépjárműbeszerzés

Köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárőr és mezőőr szolgálat jármű beszerzés (falubusz):

-          támogatási összeg: max.40 000 €

-          támogatás intenzitása: 90-95%

 

 

NÉHÁNY FŐBB SZABÁLY, AMI VÁLTOZOTT AZ ELŐZŐ IDŐSZAKHOZ KÉPEST:

- az önkormányzatok számára is elszámolható az ÁFA

- az előkészítés költségeinek elszámolása max. 7%-ig engedett (ezen belül max. 2,5% lehet a projektmenedzsment költsége)

- bizonyos mértékig elszámolható a saját teljesítés

- ingatlanvásárlás elszámolható max. 2%-ig

- bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át

- előleg igényelhető (bankgarancia fedezettel)

 

 

Forrás: NAK Kézikönyv, VP


Széchenyi 2020
    Rinya-Dráva Szövetség
   LEADER Helyi Akciócsoport
7570 Barcs, Széchenyi utca 38.
ügyfélfogadás: H-P 8:00-16:00
telefon: +36/82/460-721
mobil: +36/30/698-77-23
e-mail: rinyadrava@outlook.hu

2022. június
v h k sze cs p szo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
2022. június

















Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa