Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 35/2011. (IV. 29.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról, melyben a következő rendelkezések kerülnek érvényre:

1. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:


„(1)  A  támogatási  kérelmet  postai  úton  2011-ben  november  1.  és  november  30.  között  lehet  benyújtani  a Mezőgazdasági   és   Vidékfejlesztési   Hivatal   (a   továbbiakban:   MVH)   által   rendszeresített,   a   (2)   bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.”


2. §  Az  Európai  Mezõgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  a  vidéki  örökség  megőrzéséhez  igénybe  vehető támogatások  részletes  feltételeiről szóló  138/2008.  (X.  18.)  FVM  rendelet  6.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő rendelkezés lép:


„(1)  A  támogatási  kérelmet  postai  úton  2011-ben  november  1.  és  november  30.  között  lehet  benyújtani  a Mezőgazdasági   és   Vidékfejlesztési   Hivatal   (a   továbbiakban:   MVH)   által   rendszeresített,   a   (2)   bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.”


3. §          (1)   Az   Európai   Mezőgazdasági   Vidékfejlesztési   Alapból   a   turisztikai   tevékenységek   ösztönzéséhez   nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet a következõ 10/A. §-sal egészül ki:


„10/A. § E rendelet alapján a 2011. évtõl kezdõdõen támogatási kérelem nem nyújtható be.”
(2)   Hatályát  veszti  az  Európai  Mezõgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  a  turisztikai  tevékenységek  ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése.

 

Az említett jogszabályok a dokumentumtár menüben, ÚMVP III. tengely fül alatt megtalálhatók!


2022. január
v h k sze cs p szo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2022. január

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa