Megjelent a LEADER támogatások részletes feltételeit szabályozó 76/2011 (VII. 29.) VM rendelet és a hozzá kapcsolódó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának 99/2011 (VIII/2.) számú közleményében közzétett LEADER Pályázati felhívás, mely tartalmazza a Rinya-Dráva Szövetség által kidolgozott célterületeket is.

Az idei LEADER kör pályázati menetrendje jelentősen eltér az előzőekben megismert pályázati rendtől!!!

A pályáztatás két körös!


I. kör: 2011. július 29.-2011. szeptember 29.


1. A pályázóknak az MVH-tól regisztrációs számot kell igényelni a G001 számú formanyomtatványon.


2. A pályázóknak a pályázati ötletüket röviden összefoglaló projekt adatlapot a munkaszervezet irodájához el kell juttatniuk személyesen, vagy postai úton. A személyes benyújtás kizárólag átadás-átvételi bizonylattal történhet meg, postai úton az ajánlott vagy tértivevénnyel feladott küldemények vehetők figyelembe!!!


HATÁRIDŐK


  •  A mikrovállalkozások kisléptékű fejlesztése célterület esetén legkésőbb a projekt adatlapot a benyújtási időszak első napját megelőző 25. napig nyújthatják be, azaz utolsó beadási nap szeptember 4.

 

  • Minden egyéb célterület esetén a projekt adatlapot legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző napon nyújthatják be, azaz legkésőbb 2011. szeptember 29-én.

 

3. A LEADER HACS tagjai által választott Helyi Bíráló Bizottság a projektötletet a HVS-nek és a LEADER kritériumoknak való megfelelés szempontjából vizsgálja meg és döntést hoz arról, hogy a HVS-hez illeszkedőnek tartja-e a projektötletet, vagy sem. Amennyiben az előzetesen kihirdetett szempontrendszer alapján megállapítja az illeszkedést, úgy támogató nyilatkozatot ad ki, amennyiben nem tartja illeszkedőnek, úgy elutasító nyilatkozatot ad a pályázónak.

 

A döntésről minden esetben a döntés követő 5. munkanapig postai úton, vagy a hivatalos formanyomtatvány szkennelt változatának elektronikus továbbításával (amennyiben az ügyfél elektronikus postafiókjába kéri az értesítést) a munkaszervezet az IH által rendszeresített formanyomtatványon tájékoztatja az ügyfelet.
Amennyiben az ügyfél elutasító nyilatkozatot kap, úgy jogosult arra, hogy átdolgozott formában ismételten benyújtsa Projekt adatlapját a HACS munkaszervezetéhez a HBB-hez címezve az utolsó HBB ülést megelőző 5. napig.

 

A HBB támogató nyilatkozata a pályázat benyújtásának és értékelésének alapfeltétele!

 

A projektjavaslat elkészítése során figyelemmel kell lenni a LEADER HACS célterületével kapcsolatban meghatározott LEADER kritériumokra. A LEADER kritériumok teljesítése alapfeltétele a pályázat későbbi benyújtásának!!!

 

II. kör: A LEADER pályázat benyújtása: 2011. szeptember 30 - 2011. október 31.


4. A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, valamint az illetékes LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.

Kizárólag olyan pályázat fogadható el, amelyhez rendelkezésre áll a HBB támogató nyilatkozata, amelyet benyújtáskor mellékletként be kell csatolnia a pályázónak.

 

A pályázathoz csatolandó kötelező mellékleteket a LEADER jogcímrendelet és a vonatkozó célterület adatlap tartalmazza!!!

 

DOKUMENTUMOK; FORMANYOMTATVÁNYOK

Projekt adatlap

Kritériumrendszer

 

LEADER rendelet

Pályázati felhívás

Célterület adatlapok

 


 

Kérjük olvassák el figyelmesen a csatolt dokumentumokat és folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapunkat, melyen ügyfeleinket mindig az aktuális eseményekről tájékoztatjuk!

 

 

 


2022. január
v h k sze cs p szo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2022. január

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa