A hamarosan megnyíló LEADER pályázati lehetőségekkel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatást adni az aktualitásokról, változásokról.

2013-ban ismét lehet pályázni, azonban megváltozott feltételekkel. A LEADER Program megújításának fő irányvonalait képezte a helyi döntéshozatali kompetencia erősítése, a pályázat benyújtási rendszer egyszerűsítése, a komplex és az innovatív ötletek megvalósításának elősegítése. Ezek az egyszerűsítési törekvések az egész rendszer felülvizsgálatát és átdolgozását meghatározták.

 

Alábbiakban ismertetem az új pályázati rendszer főbb elemeit, változásait, és a tervezett ütemezését.

Előkészítés alatt van egy támogatási rendelet, ami a jogi hátteret és a támogatások igénybevételének keretszabályait tartalmazza majd. Az egyes Akciócsoportoknál pályázható célokat részletesen a Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: HVS) úgynevezett LEADER terve tartalmazza majd, itt a korábbi pályázati célterületek intézkedésekként lesznek megfogalmazva.

A támogatások igénybevételének részletes feltételeit a rendelet szabályozza, de ettől az Akciócsoport a LEADER tervében eltérhet, részletesebb szabályozást is megadhat. A rendelet és a HVS LEADER terv részletszabályai együttesen határozzák meg, hogy mire milyen feltételek mellett lehet pályázni. Tehát a korábbihoz hasonló úgynevezett célterület katalógus nem lesz. A pályázáshoz szükséges összes dokumentum elérhető lesz egy helyről az Akciócsoport honlapjáról (www.rinyadrava.hu) a "Stratégia" menüpont alatt.

A Rinya-Dráva Szövetség LEADER tervének első tervezetét mellékletként megküldöm, várjuk hozzá az észrevételeket és javaslatokat. Ezzel kapcsolatban tájékoztató fórumokat szervezünk, illetve a polgármestereknek a társulási üléseken tervezünk tájékoztatást adni. A honlapunk úgynevezett „ötletbörze" menüpontjában továbbra is lehet projekt javaslatokat/igényeket beküldeni, vagy akár személyesen jelezni felénk. Várjuk a javaslatokat a projekt kiválasztási, értékelési szempontok megfogalmazásához is, mely most teljesen az Akciócsoportra van bízva!

A korábbi túligényléseket és a rendelkezésre álló pénzügyi keretet áttekintve előzetesen új kiírást nem tervezünk, a korábbi 10 célterületből 6-ot tervezünk megnyitni. A 4 vállalkozói célterület megmaradna, a közösségi célúakból pedig az eszközbeszerzés és a rendezvények támogatása. A művelődési házak eszközbeszerzése belefogalmazásra kerül a meghirdetett célterületbe, a sportlétesítményekre korábban 2 körben is lehetett pályázni és jelenleg is folyamatban van az ÚMVP III. tengelyből az elbírálásuk, a képzés és kiadványkészítés nem kerülne megnyitásra.

A pályázás a korábbiakhoz hasonlóan két körben történik. Első körben a Helyi Bíráló Bizottsághoz (továbbiakban HBB) kell benyújtani egy úgynevezett projekt adatlapot, melynek első tervezetét mellékletként megküldöm. A korábbiakkal ellentétben most a HBB hozza az érdemi döntést, a HBB jóváhagyó döntését követően kell benyújtani a már dokumentumokkal, árajánlatokkal alátámasztott részletes Támogatási Kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) elektronikusan ügyfélkapun keresztül. Esetünkben az MVH-hoz elektronikusan benyújtott kérelmeket maga az Akciócsoport fogja adminisztratív formai módon ellenőrizni, mint az MVH akkreditált szerve, itt azonban már érdemi döntés, pontozás nincs, csak a korábban benyújtott Projekt adatlappal kerül összehasonlításra a benyújtott Támogatási Kérelem. Ha az tartalmában, céljában megegyezik és összegében is 20%-on belül van az eltérés, akkor a korábban megküldött HBB jóváhagyó nyilatkozat záradékolásra kerül.

 

Egy projekt életútja a következő:

-          projektötlet felmerülése, egyeztetés az Akciócsoporttal

-          projekt adatlap benyújtása az Akciócsoporthoz a HVS-ek kihirdetését követően kb. 2013.05.21-től folyamatosan forrás kimerülésig, 2 példányban postán (ajánlott tértivevényes küldemény) vagy személyesen

-          3 munkanapon belül hiánypótlás küldése a projekt adatlaphoz

-          a hiánypótlás teljesítésére 5 munkanap áll rendelkezésre

-          a HVS-ek kihirdetését követően 10 napon belül az első HBB ülés kb. 2013.05.30-án, és innentől hetente előre meghirdetett ütemterv szerint forráskimerülésig.

-          jóváhagyó HBB döntéssel Támogatási Kérelem benyújtása az MVH-hoz ügyfél kapun keresztül

-          elutasító HBB döntés után a projekt átdolgozható és javítva újra benyújtható a HBB-hez

-          a támogatási kérelem adminisztratív ellenőrzése, záradékolása

-           határozatok kiadása

 

Tervezett ütemezés:

2013.03.20-tól HVS felülvizsgálat kezdete

2013.03.21. tájékoztató fórum 10.00 óra 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 9. Móricz Zsigmond Művelődési Központ

2013.03.21. tájékoztató fórum 17.00 óra 7551 Lábod, Kossuth Lajos u. 79. Művelődési Ház

2013.04.11. Rinya-Dráva Szövetség közgyűlés, 17.00 óra 7553 Görgeteg, Fő u. 36. Faluház, a HVS elfogadása, HBB választása

2013.04.12. a felülvizsgált HVS benyújtása az Irányító Hatóság (IH) részére

2013.05.10-ig az IH jóváhagyja a felülvizsgált HVS-eket

2013.05.21-ig a HVS-ek IH általi közzététele

2013.05. 4-ik hetétől, projekt adatlapok benyújtása a HBB-hez folyamatosan forráskimerülésig

2013.05. 5-ik hét első HBB ülés és döntés, innentől hetente forráskimerülésig

2013.06.03-tól támogatási kérelmek benyújtása ügyfélkapun keresztül, a felújítással nem járó projektek saját felelősségre megkezdhetők

2013.09-hónaptól Határozatok postázása

 

 


2021. november
v h k sze cs p szo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
2021. november

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa