MEGHÍVÓ


Ezúton tisztelettel meghívom Önt a Rinya-Dráva Szövetség 2009. október 27-én sorra kerülő közgyűlésére, melyet a lábodi Művelődési Házban (7551, Lábod, Kossuth u. 87.) rendezünk meg.

Helyszín: 7551 Lábod, Kossuth u. 87. Művelődési Ház
Időpont: 2009. október 27.  (kedd) 17:00 óra

Regisztráció 16:30-tól.

Napirendi pontok:

1.    Tájékoztató az ÚMVP III. és IV. tengelyes Leader pályázatok benyújtásának módjáról, a pályázati adatlapok kitöltéséről.
2.    A Helyi Vidékfejlesztési Startégia (HVS) évközi felülvizsgálata és módosítása.
3.    Egyebek

Amennyiben a rendes közgyűlés a 17:00 órai összehíváskor nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést változatlan napirendi pontokkal 18:00 órára ismételten
összehívom.  Az ismételten összehívott közgyűlés, azonos napirendekkel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) III. tengelyes nem horizontális intézkedései (mikrovállalkozás fejlesztés, turizmusfejlesztés, falumegújítás és fejlesztés, valamint a vidéki örökség megőrzése) és a IV. tengelyes LEADER intézkedés sikeressége érdekében a Rinya-Dráva Szövetség LEADER Helyi Akciócsoportnak lehetősége nyílik október 19. és október 28. között a HVS felülvizsgálatára és módosítására. A HVS felülvizsgálatának célja, a HVS pontosítása, az ÚMVP III. tengelyes intézkedései 2009. november 15-ig történő meghirdetésének előkészítése érdekében.
A felülvizsgálat során lehetőség nyílik a már meglévő HPME-k (Helyzet - Probléma – Megoldás - Eredmény) módosítására és az egyes jogcímek keretösszegeinek pontos meghatározására.


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kelt.: Barcs, 2009. október 19.


Tisztelettel:
Traxler Balázs
Elnök


Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa