Tisztelt pályázók!

Ezúton szeretnénk a beadási határidőre felhívni a  kedves figyelmüket. A hatályos MVH Közleményekből idézünk:

"A támogatási rendelet 8. §-a alapján a kifizetési kérelmet 2010. január 01.-tól 2010. január
31- ig lehet benyújtani. A benyújtás végső határideje a benyújtásra nyitva álló időszak
utolsó napja, azonban munkaszüneti napra esik, így az ezt követ első hivatali munkanap,
azaz 2010. február 01. Az ezen a napon postára adott kérelmeket határidőben érkezett
kérelemként kezelik. Tehát a kérelmet legkorábban 2010. január 1–jén,
legkésőbb 2010. február 01.-jén adhatja postára. A benyújtás napja a borítékon szerepl
postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel."

RDSZ


Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa