A Civil SzámAdó Szolgálat Dél-dunántúli civil szektort erősítendő, a Nemzeti Civil
Alapprogram támogatásával, hat négy napos tréningsorozatot indít (Tolna, Baranya és
Somogy megyékben 2-2 képzéssel) a régióban dolgozó civil szervezetek ügyintézıi számára.
A négynapos tréningek célja, hogy a civil szervezetek ügyintézőinek alapvető gyakorlati
tudást, ügyviteli-, pénzügyi, számviteli és jogi rejtelmekbe való alapfokú jártasságot adjunk
át.
Szeretettel várjuk civil szervezetek munkatársait, önkénteseit a kétszer két napos
képzéseinkre, ahol átadjuk a gyakorlatban megszerzett tapasztalatainkat, összegyűjtött
tudásunkat elméleti és gyakorlati formában is.
Nem egy elméleti képzésre invitáljuk civil társainkat! Valljuk, hogy az ügyviteli munka
megfelelő színtű elvégzéséhez csak gyakorlatban lehet igazán képességet szerezni. Ehhez
modellezzük a gyakorlatot, és az elméleti tudást készségszintő ismeretté formáljuk.
A képzésen eltöltött idő nagymértékben és hamar megtérül, a végzett hallgatók gyorsan és
hatékonyan fordíthatják szervezetük törvényes működésének szolgálatába a megtanultakat.
Ebben külön segítséget is nyújt a képzési team, lehetőséget biztosítva a képzés elvégzése után
minden résztvevő szervezetnek további 3x1 óra személyes konzultációra a tanultak
„otthoni” testre szabásához.

Bővebben

Jelentkezési lap


Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa