A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény értelmében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatásban részesülőket, rendszeres monitoring adatszolgáltatási kötelezettség terhel.
2009. évre adatszolgáltatási kötelezettsége azoknak van, akiknek támogatási határozata 2009. december 31-ig jogerőre emelkedett.
Felhívjuk figyelmét, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének kizárólag elektronikus úton, saját nevében vagy meghatalmazott útján, ügyfélkapun keresztül (www.mvh.gov.hu/Alkalmazások/E-monitoring vagy E-kérelem) tehet eleget 2010. február 15.- 2010. március 16. közötti időszakban a Somogy Megyei MVH kirendeltség által kiküldött tájékoztató szerint.
 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi törvény 71. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, amennyiben az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható.
A monitoring adatszolgáltatás sikeres teljesítésének érdekében irodánk munkatársai készséggel nyújtanak segítséget.


Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa