MEGHÍVÓ


Tisztelt Tagunk, Érdeklődők !

 
Ezúton tisztelettel meghívom Önt a Rinya- Dráva Szövetség 2010. május 27 -én soron következő közgyűlésére, mely Babócsán a Művelődési Házban kerül megrendezésre.

Helyszín: 7584 Babócsa, Szabadság tér 18.
Időpont: 2010. május 27.  (csütörtök) 17:00 óra

Regisztráció 16:30-tól.
 
Napirendi pontok:
1. Köszöntő
2. Tájékoztató a III. és IV. tengelyes pályázatok, elszámolások feldolgozottságáról
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. A Rinya-Dráva Szövetség 2009. évi egyszerűsített beszámolójának bemutatása
5. 2010. évi költségvetés előterjesztése
6. Tagfelvétel
7. Egyebek


Ezúton tájékoztatom, hogy elkészült a Rinya- Dráva Szövetség 2009. évi egyszerűsített beszámolója, melyet az elnökség jóváhagyott és jelenleg könyvvizsgálás alatt van. A beszámoló szakmai részét, mérlegét és eredmény-kimutatását postáztuk, a teljes beszámoló letölthető az Egyesület honlapjáról. (2009 Egyszerűsített éves beszámoló, szakmai beszámoló, költségvetés 2010)


Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelyében beérkezett pályázatok feldolgozása folyamatos, a III. tengely első körében nyertes pályázók az elmúlt év októberében benyújtott elszámolásai március hónapban részben vagy egészben kifizetésre kerültek. A beruházások további sikeres megvalósítása érdekében tájékoztatót szervezünk.

Amennyiben a közgyűlés a 17:00 órai összehíváskor nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést változatlan napirendi pontokkal 17:30 órára összehívom. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
Kérem akadályoztatása esetén szervezete képviseletéről meghatalmazással gondoskodni szíveskedjék!

További információkért keresse ügyintézőinket a barcsi irodánkban. Elérhetőségeinket megtalálja a www.rinyadrava.hu weboldalon.
 
Megjelenésére feltétlenül számítok!

Tisztelettel:

Traxler Balázs
Elnök


Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa