Az újonnan megjelent 13/2010 (VIII.31.) VM rendelet szerint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyében meghirdetett mikrovállalkozások fejlesztése, a falumegújítás –és fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése és a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímekben támogatási kérelmet 2011-től évente május 1. és május 31. és október 1. és október 31. között lehet benyújtania Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH

A LEADER jogcímekben a pályázatokat szintén az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon 2011-től évente március 1. és március 31., valamint szeptember 1. és 30. között várják az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.

A 2009 január 10. után beadott támogatási kérelmekhez kapcsolodó elszámolásokat (kifizetési kérelmeket) postai úton a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához szintén meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2010. október 1-jétől kezdődően évente január 1. és január 31., április 1. és április 30., július 1. és július 31., október 1. és október 31. között lehet benyújtani. A kifizetési kérelemekhez csatolandó dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.


Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa