MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Egyesületi Tag!

 

Ezúton tisztelettel meghívom Önt a Rinya-Dráva Szövetség 2016. május 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére, mely Lábodon a Művelődési Házban kerül megrendezésre.

A közgyűlés fő témaköre a 2015. évi számviteli beszámoló elfogadása, a 2014-20-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása és a tisztújítás lesz.

 

Helyszín: 7551 Lábod, Kossuth u. 79. (Művelődési Ház)

Időpont: 2016. május 26. (csütörtök) 17:00 óra

 

Regisztráció: 16:30-tól.

 

Napirendi pontok:

 

1. Köszöntő

2. Tájékoztató a két közgyűlés közötti időszakról

3. A Felügyelő Bizottság beszámolója

4. A 2015. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása

5. 2014-20-as időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása

6. Könyvvizsgáló megbízásának visszavonása

7. Tisztségviselők választása

8. Alapszabály módosítása

9. Egyebek

 

Kiegészítés a napirendi pontokhoz:

2. Az utolsó közgyűlésre 2016.02.04-én került sor. 2016.04.04-én hagyták jóvá a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetét, aminek az elkészítésére 2015.11.01-től 2016.04.30-ig 9.900.000,- Ft támogatást hagytak jóvá. Ennek az előfinanszírozásában a Rinyamenti és a Barcsi Kistérségi Társulások voltak a segítségünkre visszatérítendő támogatás formájában, ezért hosszú idő óta először nincs tartozásunk pénzintézetekkel szemben. A megvalósítási időt meghosszabbították 2016.06.10-re amihez többletforrást nem biztosítottak, ez anyagi nehézségeket okoz. Elkészült a 2007-13-as időszak megvalósult támogatott projektjeit bemutató kiadványunk, letölthető a honlapunkról.

 

3. A FEB szóban fogja előterjeszteni a beszámolóját.

 

4. A 2015. évi beszámoló és kh. jelentés letölthető a honlapunkról (www.rinyadrava.hu) a dokumentumtár menü egyesület almenüjéből.

 

5. A Helyi Fejlesztési Stratégia aktuális változata szintén letölthető a honlapunkról (www.rinyadrava.hu) a dokumentumtár menü egyesület almenüjéből, illetve a stratégia menüből is. Feltöltésre került a stratégia tervezetére adott értékelői „egyedi, minőségi továbbfejlesztési útmutatások”, amire a közgyűlésnek válaszolnia kell, hogy elfogadja őket, vagy nem, és ezek figyelembe vételével kell a végső Stratégiát elfogadni.

 

6. Az Egyesület alapvetően könyvvizsgálatra nem kötelezett, erre a 2007-13-as időszak LEADER működési támogatásának igénybevételéhez volt szükség, mivel ez tavaly megszűnt, így az idei évtől ez szükségtelenné vált.

 

7. Az idén lejár a választott tisztségviselők mandátuma, mely 5 évre szól. Mivel ez minősített többséghez kötött döntés, nem szeretnénk az utolsó pillanatra hagyni és talán a rendes közgyűlésen számíthatunk a legnagyobb részvételre.

A választás részletes feltételeit az alapszabály tartalmazza, ami elérhető a honlapunkon (www.rinyadrava.hu).

Titkos szavazás lesz, elnök, alelnök, 6 fő elnökségi tag, felügyelő bizottság elnöke és 2 fő felügyelő bizottsági tag személyére. Az elnökségben mind a három szférának képviselnie kell magát és egyik szféra képviselői sem haladhatják meg a 49%-ot. A sikeres választáshoz az Egyesület összes szavazati joggal rendelkező tagjának többségi szavazatára van szükség.

A gördülékenyebb lebonyolítás érdekében 3 fős jelölő bizottságot állítottunk, akiknél a jelöléseket előre le lehet adni. Jelölni ennek ellenére a helyszínen is lehet.

A jelölő bizottság tagjai és elérhetőségük:

Eller János (somogyszob@latsat.hu; +36-30/997-1221)

Reiz Tamás (reiztamas@freemail.hu; +36-30/616-8985)

Putics István (kvalitas@externet.hu; +36-30/936-8746)

 

8. A tisztségviselő választáshoz kapcsolódóan szükséges lehet az alapszabály módosítása, mert a tisztségviselők adatai név szerint szerepelnek az alapszabályban.

 

Amennyiben a közgyűlés a 17:00 órai összehíváskor nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést változatlan napirendi pontokkal 17:30 órára összehívom. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés minősített többséghez kötött kérdésekben nem dönthet.

 

Kérjük, amennyiben nem tud megjelenni a közgyűlésen, a határozatképesség érdekében szervezete képviseletéről meghatalmazással gondoskodni szíveskedjék.

 

További információkért keresse ügyintézőinket a barcsi irodánkban.

 

Elérhetőségeinket megtalálja a www.rinyadrava.hu weboldalon.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

  

Kelt.: Barcs, 2016. május 13.

  

 

Tisztelettel:

 

Traxler Balázs

elnök


2021. augusztus
v h k sze cs p szo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2021. augusztus
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa