Megjelent a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése kiírás

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

 

A pályázat célja:

A pályázat célja a vidéki térségben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.

  

A célok eléréséhez az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése;

2. célterület: közétkeztetés fejlesztése.

 

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12,64 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:

1. célterület: 3,54 milliárd forint;

2. célterület: 9,1 milliárd forint;

A támogatott támogatási kérelmek várható száma az 1. célterület estében 70-100 db; a 2. célterület esetében 460-520 db.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése (1. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

a) fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;

b) üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;

c) piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása.

Közkonyha fejlesztése (2. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

a) étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;

b) raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;

c) étkező helyiség férőhelyének bővítése;

d) konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolástechnika beszerzése.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Mindkét célterület esetében:

- szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben nincs még ilyen);

- akadálymentesítés (amennyiben nincs még ilyen);

- tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Mindkét célterület esetében:

a) szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása;

b) szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése.

A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 20 %-áig támogathatóak:

1. célterület esetében:

- a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása;

- vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása (pl. kerítés, kamerarendszer, stb.);

- használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése;

- a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése;

- parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása.

2. célterület esetében:

- étkezőbútorok beszerzése;

- étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése;

- épület külső felújítása;

- az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöldterület, konyhakert)

- kialakítása, átalakítása, felújítása;

- használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése.

 

Nem támogatható tevékenységek:

1. célterület esetében:

- elektromos parkoló-rendszer kiépítése;

2. célterület esetében:

- új épület építése;

Mindkét célterület esetében:

- járművek beszerzése

 

A projektvégrehajtás időtartama

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

A projekt területi korlátozása:

A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség.

 

Támogatást igénylők köre:

Mindkét célterület esetében:

1. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

2. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

Jelen felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

 

A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei:

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 28. naptól 2019. április 30. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz zárása: 2017. május 29.

Második szakasz zárása: 2017. június 29.

Harmadik szakasz zárása: 2017. július 31.

Negyedik szakasz zárása: 2017. október 30.

Ötödik szakasz zárása: 2018. január 30.

Hatodik szakasz zárása: 2018. április 30.

Hetedik szakasz zárása: 2018. július 30.

Nyolcadik szakasz zárása: 2018. október 30.

Kilencedik szakasz zárása: 2019. január 30.

Tízedik szakasz zárása: 2019. április 30.

 

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

 


A támogatás maximális összege

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

 

nem besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex programmal fejlesztendő

1. célterület

50 millió Ft

75%

85%

90%

95%

2. célterület

20 millió Ft

75%

85%

90%

95%

 

A maximálisan igényelhető támogatás összege célterületenként nem haladhatja meg az adott célterület esetében igényelhető maximális támogatás összegét.

 

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. Az előleg igénybevételére vonatkozó információkat az ÁÚF c. dokumentum 8.2. fejezete tartalmazza.

 

Az elszámolható költségek köre

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

a) építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át);

b) új gépek és berendezések vásárlása;

c) egyéb általános költségek: például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, projekt előkészítés a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projektmenedzsment költség;

d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;

e) a c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege, nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;

f) az a) és g) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át;

g) 1. célterület esetében: új építés.

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

 Költségtípus

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

 

A beruházáshoz kapcsolódó általános költségek:

 - az építészek, mérnökök díjai,

 - hatósági eljárási díjak,

 - tanácsadói és projekt menedzsment költségek,

 - immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése

 - szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése összesen

 - projektelőkészítési költségek

5%

ebből:

 - közbeszerzési eljárások lefolytatása

 - tájékoztatás, nyilvánosság

 - műszaki ellenőri szolgáltatás

 - könyvvizsgálat

 - projektmenedzsment

 

1%

0,5%

1%

0,5%

2,5%

Ingatlan vásárlás

2%

Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, stb.)

2%

Az önállóan nem támogatható tevékenységek mindkét célterület esetében

20%

 

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

 www. palyazat.gov.hu

 

Kérdéseivel forduljon munkaszervezetünk dolgozóihoz elérhetőségeinken!


2021. november
v h k sze cs p szo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
2021. november
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa