MEGHÍVÓ

 

Tisztelt egyesületi tag!

 

A Rinya-Dráva Szövetség 2018. május 17-én tartja éves rendes közgyűlését, mely Lábodon a Művelődési Házban kerül megrendezésre.

A közgyűlés fő témakörei a tavalyi éves beszámoló elfogadása és tájékoztatás a beérkezett LEADER pályázatokról.

 

Helyszín: 7551 Lábod, Kossuth Lajos u. 79.

Időpont: 2018. május 17. (csütörtök) 17:00 óra

 

Regisztráció: 16:30-tól.

 

Napirendi pontok:

 

  1. Köszöntő
  2. Kapacitásfejlesztő fórum
  3. Tájékoztató a két közgyűlés közötti időszakról
  4. Felügyelő Bizottság beszámolója
  5. 2017. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés
  6. Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása
  7. Egyebek

 

Kiegészítés a napirendi pontokhoz:

2. fórum aktuális információk a Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatban előadó Nedevics Tamás László a Magyar Nemzeti Vidéki hálózat Somogy megyei területi felelőse

 

3. A decemberi közgyűlés óta beérkeztek a LEADER pályázatok és mind a 4 felhívás felfüggesztésre került, a kérelmek feldolgozása megkezdődött. Összesen 189 pályázat érkezett be 590 MFt támogatás igénnyel, míg a rendelkezésre álló keret 454 MFt.

 

5. A 2017-es év egyszerűsített beszámolója a közhasznúsági melléklettel valamint az Irányító Hatósághoz benyújtott szakmai beszámoló letölthető a www.rinyadrava.hu honlapunkról a dokumentumtár\ egyesület menüjéből.

 

 

6. Az Irányító Hatóság kezdeményezésére a Helyi Felhívások készítésekor elkészítettük a HFS módosítását is, hogy a Felhívások és a HFS összhangban legyenek egymással. Ez zömmel az ütemezés aktualizáslását jelentette, de még nem hagyták jóvá. A jóváhagyást követően kell a HFS tervezetét a közgyűlésnek elfogadnia. A HFS egységes szerkezetben és a változások jegyzéke letölthető a www.rinyadrava.hu honlapunkról a dokumentumtár\ egyesület menüjéből.

 

A közgyűlés határozatképes ha a tagság több, mint fele képviselteti magát.

 

A közgyűlésen tárgyalt napirendi pontokban a közgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt.

 

Amennyiben a közgyűlés a 17:00 órai összehíváskor nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést változatlan napirendi pontokkal 17:30 órára összehívom. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Kérem, amennyiben nem tud megjelenni a közgyűlésen, a határozatképesség érdekében szervezete képviseletéről meghatalmazással (a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével) gondoskodni szíveskedjék! Az alapszabály 7.§ (10) 2) pontja szerint egy természetes személy legfeljebb 3 tagot képviselhet.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Kelt.: Barcs, 2018. május 03.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Traxler Balázs

elnök


2021. december
v h k sze cs p szo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2021. december
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa