MEGHÍVÓ

 

Tisztelt egyesületi tag!

 

 

Ezúton tisztelettel meghívom a Rinya-Dráva Szövetség soron következő közgyűlésére, mely 2018. szeptember 20-án (csütörtökön) Lábodon a Művelődési Házban kerül megrendezésre.

A közgyűlés fő témakörei a tájékoztatás a LEADER pályázatok feldolgozásáról és a hiánypótlások sikeres teljesítéséhez való tudnivalókról, HBB póttag és FEB tag választása, valamint a 2019. évi költségvetés elfogadása lesznek.

 

Helyszín: 7551 Lábod, Kossuth Lajos u. 79.

Időpont: 2018. szeptember. 20. (csütörtök) 17:00 óra

 

Regisztráció: 16:30-tól.

 

Napirendi pontok:

 

1. Köszöntő

2. Tájékoztató fórum a LEADER pályázatok feldolgozásáról

3. A 2019. évi költségvetés elfogadása

4. Alapszabály módosítása

5. Tisztségviselők választása: HBB póttag, FEB tag

6. Tagfelvétel

7. Egyebek

 

A határozatképesség biztosítása érdekében kérem polgármestereinket, hogy a településekről bejegyzett civil és vállalkozó tagokat invitálják rendezvényünkre.

 

Amennyiben a közgyűlés a 17:00 órai összehíváskor nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést változatlan napirendi pontokkal 17:30 órára összehívom. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Kiegészítés a napirendi pontokhoz:

2. A LEADER pályázatok ügyintézése folyamatosan történik. Először a vállalkozói pályázók számíthatnak eredményre. Az eddigi hiánypótlások tapasztalatai alapján szervezzük a fórumot, hogy lehetőleg mindenki sikeresen teljesítse a hiánypótlásokat.

 

3. A 2019. évi költségvetés tervezetét a közgyűlés előtt fogadja el az elnökség, ezért az a helyszínen lesz ismertetve. A 2018. évi lesz indexálva, a folyamatos működés mellett érdemi változás nincs tervezve. A működési költségek kb. 80%-át a személyi kiadások teszik ki, 15% átalányt kapunk a kisértékű beszerzésekre, a különbözetet a tételes dologi kiadások képezik.

 

4. Az alapszabály módosítása: határozatképes közgyűlés esetén elírások javítása.

 

5. Sajnálatos módon Brantmüller Zoltán polgármester úr a közelmúltban elhunyt, aki a felügyelő bizottság tagja és a helyi bíráló bizottság póttagja is volt. Mivel a HBB-nek hamarosan üléseznie kell a LEADER pályázati rangsorokkal kapcsolatban ezért szükséges betölteni minél előbb a tisztséget.

A HBB póttagját a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja.

A FEB tagját a közgyűlés minősített többséggel választja. Határozatképtelen közgyűlés esetén írásbeli eljárás keretében fog rá sor kerülni.

 

Kérjük, amennyiben nem tud megjelenni a közgyűlésen, szervezete képviseletéről meghatalmazással (a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével) gondoskodni szíveskedjék.

 

További információkért keresse ügyintézőnket a barcsi irodánkban.

Elérhetőségeinket megtalálja a www.rinyadrava.hu weboldalon.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Kelt.: Barcs, 2018. szeptember 4.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Traxler Balázs

elnök


2021. december
v h k sze cs p szo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2021. december
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa