Rinya-Dráva Szövetség

A 2007-2013 közötti EU fejlesztési időszakban a vidékfejlesztési források lehívásának érdekében alakult meg 109 taggal a Rinya-Dráva Szövetség.

A civil, a köz és a magánszférából egyaránt léptek be tagok a szervezetbe. A folyamatos be, illetve kilépéseknek köszönhetően jelenleg több mint 220 tagú az Egyesületünk, mely 2011-től közhasznú szervezet.

Az Egyesület működése Somogy megyén belül a barcsi és nagyatádi járások területét fedi le, ami hagyományosan mező- és erdőgazdasági terület. A Dráva-mente Magyarország egyik legérintetlenebb térsége, élővilága a legmagasabb fokú védelmet élvezi. Ezekre a természeti értékekre épült fel az Akciócsoport által készített Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS), melyben a térség vállalkozóinak fejlesztése mellett nagy szerepet kapott a turisztika, kiváltképp az ökoturizmus.

A "Természetesen fejlődünk!" fantázianevet viselő stratégia a zöld gondolkodás, a helyi természeti kincsek és vállalkozói erőforrások kiaknázásának lehetőségeit rejti magában.

A lakosság egy része valamilyen formában kapcsolatban áll a természettel, nagy részük föld-vagy erdőterülettel rendelkezik, illetve a mező- vagy erdőgazdaságban dolgozik.

rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava