LEADER 2017-2013

A Rinya-Dráva Szövetség eredményeit a 2007-2013-as időszakban bemutató kiadvány a linkre kattintva érhető el.

 

LEADER 2014-2020

VP6-19.2.1.-73-3-17 – Rendezvények támogatása

A Rinya-Dráva Helyi Akciócsoport a társadalmi együttműködés fejlesztése érdekében olyan pályázatot hirdetett, melyek célja a települések közösségi életében meghatározó szerepet betöltő szabadidős rendezvények támogatása, a térségi identitás kialakulása és a települési életminőség javítása érdekében. A rendezvények maximum 1 millió Ft összegű támogatást kaphattak, az ezen felüli költségeket önerőből finanszírozták.

A pályázati felhívásra 24 szervezet adta be igényét, a Helyi Bíráló Bizottság mindegyik programot támogatta, ám időközben 3 szervezet visszavonta pályázatát. A közösségi-kulturális célokat szolgáló elképzelések megvalósításához 11,7 m Ft felhasználását tervezték a pályázók, a HACS végül 9,8 m Ft forrást kötött le, és elszámolásra került 8,8 m Ft. A pályázati összeg tekintetében a fél millió forintos felső határra pályáztak legtöbben.

A támogatás eszközbeszerzésre, a fellépők költségeinek fedezésére, a rendezvény megvalósításához kapcsolódó étel- italfogyasztás költsége és szervezési szolgáltatásokra volt felhasználható.

Végül a nyertes 19 szervezet (9 önkormányzat, 10 társadalmi szervezet) hagyományos falunapra, évszakhoz kötődő alkalmakra: tavaszköszöntő és nyárbúcsúztató, szüreti és karácsonyi ünnepségre, tradícionális böllérversenyre, kistérségi sportnapra, gyermekprogramokra, nemzetiségi kultúrát bemutató eseményre, a helyi néprajzi értékeket bemutató tájházi napokra várta a lakosságot, egy falu közössége modern rendezvényhangosítást szolgáló eszközökkel gazdagodott, és másutt felavattak egy új kiállítóteret is. A rendezvények 15 helyszínen zajlottak, akadt olyan település (Darány), ahol 4 pályázati programot is sikeresen megvalósítottak.

A kiírás célja maximálisan teljesült: kielégítette a falvakban élő emberek – a világjárvány után különösen megnövekedett- igényét a közösségi találkozások tekintetében. A jól megszervezett, programokkal és résztvevőkkel teli események előrevetítették, hogy ez a típusú támogatás, ill. forrás kiemelkedő jelentőséggel bír a Rinya-Dráva Szövetség térségének kulturális-közösségi életében.   

VP6-19.2.1.-73-4-17 – Képzések indítása

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány a felhívásra benyújtott nyertes pályázat keretében indított képzést vállalkozásindítási alapismeretek témában. A projekt keretében tanfolyamokat szerveztek, és a képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges eszközöket (oktatáshoz, kapcsolattartáshoz szükséges laptopok, telefonok) szereztek be. A tanfolyamokon a résztvevők megismerték az egyéni és társas vállalkozások fogalmát, alapítási, működési szabályait, az üzleti kommunikáció alapjait, a marketing alapfogalmait, eszközeit, módszereit, a pénzügy alapfogalmait, a hitelek, támogatások lehetőségeit, jellemzőit, a gazdaság, az adózás, a számvitel, a társadalombiztosítás egyes szabályait, az üzleti terv készítésének módszertanát, az EU támogatási rendszerét és a pályázatírás fogásait.

A 6 db, egyenként 60 órás (40 óra elmélet – 20 óra gyakorlat) időtartamú képzést hetente két alkalommal 6-6 órában tartották munkaidő utáni 16 órás kezdéssel. A résztvevők száma tekintetében fontos szempont volt a 10 fő alatti létszám, hogy az előadásokon az interaktivitás biztosított legyen, a résztvevők kérdezhessenek, a vállalkozói lépéseket, döntéseket szimulálhassák.

A több mint 20 éve működő vállalkozói központ Csokonyavisontán, Lábodon, Szulokban, Darányban szervezte meg engedélyezett tematikájú tanfolyamait. A projekthez szükséges technikai feladatokat (toborzás, szervezés, vendéglátás, dokumentáció) helyi alvállalkozó végezte. A magasan képzett oktatók kellő céges tapasztalattal és oktatói rutinnal is rendelkeztek a vállalkozásindítás- és fejlesztés területén. A résztvevők a sokrétű tudásanyaghoz térítésmentesen juthattak hozzá, a képzés ingyenes volt, az Alapítványt ennek érdekében 6.775.576 Ft-tal támogatta a Rinya-Dráva Helyi Akciócsoport.

A képzés célja megvalósult: a résztvevők tájékozottak lettek a különböző vállalkozási lehetőségek terén, és megszerezték a cégalapítás és a vállalkozások jogszerű működésének ismereteit. A tanfolyam célja volt a vállalkozási kedv erősítése, valamint a LEADER-pályázatok népszerűsítése is. A képzés elvégzésével a leendő vállalkozók olyan többlet-tudást kaptak, ami garantálja, hogy friss vállalkozóként biztonsággal eligazodnak a gazdaság, a pénz, a piac világában.

rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava