Természetesen fejlődünk!

A Rinya- Dráva Szövetség területe Magyarország egyik legérintetlenebb térsége a Dráva folyó mentén fekszik. A sajátos növény- és állatvilág a magyar tájvédelem kiemelkedően védett területévé emeli a térséget. A víz, a föld, az erdőségek meghatározó elemek voltak a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) elkészítésében, melyben a térség vállalkozóinak fejlesztése mellett fontos szerepet kapott a természeti értékek kiaknázására épülő turisztikai tevékenységek ösztönzése, kiváltképp az ökoturizmus fejlesztése. A „Természetesen fejlődünk!" fantázianevet viselő stratégia a zöld gondolkodás, a helyi természeti kincsek és a vállalkozói erőforrások együttes kiaknázásának lehetőségeit rejti magában.

Célunk a térségi öntudat és összefogás megteremtése mind a gazdasági, mind a civil életben. Kiemelt stratégiai prioritás a fejlesztési források által a helyi vállalkozások bővítésére, fejlődésére alapulva a térségben élők életminőségének javítása, új munkahelyek, új jövedelemszerzési formák bevezetése a szociális és mentális jólét biztosítása. Fontosnak tartjuk a népesség elvándorlásának megállítását, helybentartást, melynek egyetlen eszköze a lakosság helyben történő foglalkoztatása és az életkörülmények javítása.

Letölthető dokumentum:

rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava
rinyadrava